विद्यार्थीहरुको विकासको लागि अभिभावकहरुलाई अनुरोध

विद्यार्थीहरुको विकासको लागि अभिभावकहरुलाई अनुरोध

विद्यार्थीहरुको चौतर्फीे विकासको लागि अभिभावकहरुको प्रत्यक्ष तथा महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा यहाँहरु विज्ञ हुनुहुन्छ । यसैले विद्यार्थीेको निम्न कुरामा ध्यान दिदैँ विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलापमा सक्रिय सहयोग पुर्रयाइदिनुहून हार्दिक अनुरोध छ ।
तपाईको छोरा, छोरी, भाई, बहिनी, भतिजा तथा भतिजीहरुलाई नियमित रुपमा विद्यालय पठाइदिनुहोला ।

 •  विद्यालय आउँदा विद्यालयले दिएको गृहकार्य पूरा गरे-नगरेको, विद्यालयको पोशाक लगाए÷नलगाएको, शरीर सफा राखेको÷नराखेको, जुत्ता पोलिस गरे-नगरेको, नङ काटे-नकाटेको आदि कुरामा ध्यान पुर्राईदिनुहोस् ।
 •  विद्यार्थीको Homework Diary मा नियमित रुपमा दस्तखत गरी पठाइदिनुहोला ।
 •  आफ्नो विद्यार्थीले पठनपाठनमा के कस्तो प्रगति गरेको छ, के कस्ता कमि कमजोरी गरिरहेको छ तथा के कस्ता समस्याले विद्यार्थीको पठनपाठनमा बाधा पुर्रयाइरहेको छ आदि कुरा बुझ्न तथा बुझाउन विद्यालयमा नियमित रुपमा आइदिनुहोला ।
 •  विद्यर्थीको कापी कलम, पोशाक तथा अन्य आवश्यक सामाग्री बेलैमा दिई पठाइदिनुहोला ।
 •  आफ्रना बाबु नानीहरुलाई ताजा र स्वास्थ्यवद्र्वक खाजा दिई पठाउनूहोला । निजहरुलाई पैसा दिने कार्यलाई निरत्साहित गर्नुहोला
 •  विद्यायार्थीले विद्यालयलाई तिर्नुपर्ने शूल्क तोकिएको समय भित्र तिरिदिनुहुन अनुरोध छ ।
 • शुल्क भुक्तानको नियम फी कार्डमा हेर्नुहोला ।
 •  विद्यार्थीको पठन–पाठन, अनुशासन, स्वास्थ्य तथा अन्य कुरामा जानकारी लिनुपरेमा विद्यालयको प्रशासनमा सम्पर्क गर्नुहोला
 • विद्यार्थीलाई घरमा अध्ययन गर्ने स्वस्थ वातावरण मिलाईदिनुहोला ।
 • विद्यार्थीलाई बसवाट विद्यालय पठाउँदा तोकिएको स्थानमा ल्याई यातायातको समुचित उपयोग गराउन सहयोग गर्नुहोला ।
 •  विद्यार्थी कुनै कारणबस विद्यालय आउन नसक्ने भएमा सो को लिखित पठाई सहयोग गर्नुहोला ।